Aquests son alguns exemples dels serveis que oferim. Contacti ara amb  nosaltres per demanar més informació      934641348 

Certificats

      • Nota de localizació de Propietat
      • Nota Simple al Registre de la Propietat
      • Certificació literal del Registro de la Propietat
      • Inscripció en Registre de la Propiedad 
      • Certificat de matrimoni 
      • Certificat de neixement 
      • Certificat de defunció
      • Certificat d’últimes voluntats
      • Certificat de Contractes d’assegurances de cobertura de decès
      • Certificat d’antecedents penals

Vehícles

      • Informe de carreguesdel vehícle 
      • Transferencia de vehícle
      • Matriculació de vehicles
      • Baixa temporal de vehícles

Impostos

 
    • Renda – Declaració anual I.R.P.F. 
    • Renda – Declaració anual I.R.P.F 
    • Impost sobre Patrimoni 
    • Impost sobre Patrimoni
    • Impost de matriculació 
    • Declaració de l’Impost de Donacions 
    • Declaració Impost de Transmissions Patrimonials i
    • Actes Jurídics Documentats (vehicles)
    • Declaració Impost de Transmissions Patrimonials i
    • Actes Jurídics Documentats 
    • Declaració de l’Impost de Successions / Herència 
    • Ajornament / Fraccionament davant l’Agència Tributària

Seguretat Social, Treball i prestacions.

 

      • Pensió de maternitat – paternidad 
      • Pensió de jubilació 
      • Pensión por mort i supervivència 
      • Contracte i alta empleada de la llar  a la  Seguritat Social + nòmina

Contacteu amb nosaltres si preciseu més informació. Estarem, com sempre, encantats d’atendre’l.