Aquests son alguns exemples dels serveis que oferim. Contacti ara amb  nosaltres per demanar més informació      934641348 

Certificats

   • Nota de localizació de Propietat
   • Nota Simple al Registre de la Propietat
   • Certificació literal del Registro de la Propietat
   • Inscripció en Registre de la Propiedad 
   • Certificat de matrimoni 
   • Certificat de neixement 
   • Certificat de defunció
   • Certificat d’últimes voluntats
   • Certificat de Contractes d’assegurances de cobertura de decès
   • Certificat d’antecedents penals

Vehícles

   • Informe de carreguesdel vehícle 
   • Transferencia de vehícle
   • Matriculació de vehicles
   • Baixa temporal de vehícles

Impostos

 
  • Renda – Declaració anual I.R.P.F. 
  • Renda – Declaració anual I.R.P.F 
  • Impost sobre Patrimoni 
  • Impost sobre Patrimoni
  • Impost de matriculació 
  • Declaració de l’Impost de Donacions 
  • Declaració Impost de Transmissions Patrimonials i
  • Actes Jurídics Documentats (vehicles)
  • Declaració Impost de Transmissions Patrimonials i
  • Actes Jurídics Documentats 
  • Declaració de l’Impost de Successions / Herència 
  • Ajornament / Fraccionament davant l’Agència Tributària

Seguretat Social, Treball i prestacions.

 

   • Pensió de maternitat – paternidad 
   • Pensió de jubilació 
   • Pensión por mort i supervivència 
   • Contracte i alta empleada de la llar  a la  Seguritat Social + nòmina

Contacteu amb nosaltres si preciseu més informació. Estarem, com sempre, encantats d’atendre’l.