Calendari fiscal de 2021, en el qual apareixen les dates més assenyalades per al pagament d’impostos com l’IRPF o l’IVA, subjecte sempre a uns terminis concrets que s’han de respectar per complir religiosament amb Hisenda.

gener
20 de gener: és el termini màxim per al lliurament dels models 111 i 115 de retencions i ingressos a compte corresponents a el quart trimestre de 2020. També els models 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210 i 216 d’activitats econòmiques, premis i guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes de el quart trimestre del 2020.

febrer
1 de febrer: es tracta de la data en què cal lliurar els models de resum anual 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196 i 270 de retencions i ingressos a compte, activitats econòmiques, premis i guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes de tot 2020.

També els models 130 i 131 per al pagament de l’IRPF de el quatre trimestre del 2020 i el model 303 per a l’autoliquidació de l’IVA tant del mes de desembre de 2020 com de el quart trimestre del 2020, el model 390 per al resum anual de l’IVA i el model 349 per a operacions intracomunitàries per al mes de desembre de 2020 i el quart trimestre de 2020.

22 de febrer: la presentació de el model 349, la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries referent a l’IVA de gener de 2021

març
1 de març: la presentació de el model 303 per a l’autoliquidació de l’IVA del mes de gener de 2021.

22 de març: la presentació de el model 349, la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries referent a l’IVA de febrer de 2021.

30 de març: la presentació de el model 303 d’autoliquidació de l’IVA del mes de febrer de 2021.

abril
7 d’abril: comença el termini per a la presentació de la Declaració de la Renda

20 d’abril: presentació dels models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210 i 216 de retencions i ingressos a compte de rendiments de la feina, activitats econòmiques, premis i guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys d’accions i participacions d’institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes del primer trimestre del 2021.

També el lliurament dels models 130 i 131 per al pagament fraccionat de l’IRPF del primer trimestre del 2021, el model 303 per a l’autoliquidació de l’IVA del primer trimestre del 2021, així com el model 349 de declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries de març de 2021 i el primer trimestre de 2021.

30 d’abril: el model 303 d’autoliquidació de l’IVA de març de 2021.

maig
6 de maig: comença la declaració per telèfon de la Renda.

20 de maig: el model 349 per a la declaració recapitulativa d’l’IVA de les operacions intracomunitàries d’abril de 2021.

31 de maig: el model 303 per a l’autoliquidació de l’IVA d’abril de 2021.

juny
2 de juny: s’obre la presentació a les oficines de l’Agència Tributària de la declaració de la Renda.

21 de juny: presentació de el model 349 per a la declaració recapitulativa d’l’IVA de les operacions intracomunitàries de el mes de maig de 2021.

30 de juny: acaba el termini per al lliurament de la declaració de la Renda. Es presenta el model 303 per a l’autoliquidació de l’IVA del mes de maig de 2021.

juliol
20 de juliol: s’han de presentar els models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210 i 216 de retencions i ingressos a compte de rendiments de la feina, activitats econòmiques, premis i guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys d’accions i participacions d’institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes del segon trimestre del 2021.

A més, cal presentar els models 130 i 131 de pagament fraccionat de l’IRPF corresponent a l’segon trimestre del 2021 i el model 303 per a l’autoliquidació de l’IVA del segon trimestre del 2021 i el model 349 per a la declaració recapitulativa d’l’IVA d’operacions intracomunitàries per al mes de juny de 2021 i el segon trimestre de 2021.

30 de juliol: presentació de el model 303 d’autoliquidació de l’IVA del mes de juny de 2021.

agost
30 d’agost: es presenta el model 303 per a l’autoliquidació de l’IVA de juliol de 2021.

setembre
20 de setembre: termini màxim per lliurar el model 349 de declaració recapitulativa d’l’IVA de les operacions intracomunitàries de juliol i agost de 2021.

30 de setembre: data límit per lliurar el model 303 de l’autoliquidació de l’IVA d’agost de 2021.
octubre
20 d’octubre: és el límit per a presentar els models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210 i 216 de retencions i ingressos a compte de rendiments de la feina, activitats econòmiques, premis i guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys d’accions i participacions d’institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes de el tercer trimestre del 2021.

Aquest mateix dia és l’últim per a presentar els models 130 i 131 de pagament fraccionat de l’IRPF de el tercer trimestre del 2021, així com el model 349 de declaració recapitulativa d’l’IVA d’operacions intracomunitàries de setembre i de el tercer trimestre del 2021, així com el model 303 per a l’autoliquidació de l’IVA de l’tercer trimestre del 2021.

novembre
2 de novembre: data límit per presentar el model 303 per a l’autoliquidació de l’IVA de setembre de 2021.

22 de novembre: límit per a la presentació de el model 349 de declaració recapitulativa d’l’IVA en operacions intracomunitàries del mes d’octubre de 2021.

30 de novembre: termini màxim per al lliurament de el model 303 d’autoliquidació de l’IVA del mes d’octubre de 2021.

desembre
20 de desembre: presentació de el model 349 de declaració recapitulativa d’l’IVA d’operacions intracomunitàries de novembre de 2021.

30 de desembre: es lliura el model 303 d’autoliquidació de l’IVA del mes de novembre de 2021.